Yr Ymarferiadur – English : Cymraeg

English – Cymraeg [Cymraeg – English]

[sources: full details available here]

a

action art: celf gweithredu n.f.

art actions: symudiadau celf n.m.pl.[2: Eisteddfod 2004]


b


c

Conceptual Art: Celfyddyd Gysyniadol n.f. [12: Amgueddfa Cymru 2011a]


d

durational work: gwaith sy’n para am amser hir  [16: Ladd 2011, p.48]


e

earth sculpture: erflun pridd n.m. [15: Gingell CV ca 1979]

environment: amgylchedd n.m. [15: Gingell CV ca 1979]

environmental sculpture: cerflun amgylchedd n.m. [15: Gingell CV ca 1979]

event structure: saernïaeth ddigwyddiadau n.f. [15: Gingell CV ca 1979]


f


g


h

happening: digwyddiad n.m.

hybrid art form: ffurf celfyddydol cymysg n.f. [2: Eisteddfod 2004] ; ffurf cymysgryw n.f. [4: Lewis (gol.) 2005]

hybrid: cymysgryw, croesiad a.


i

installation: gosod n.m. [12: Amgueddfa Cymru 2011a]; gosodiad n.m. [2: Eisteddfod 2004]; gosodwaith  [16: Ladd 2011, p.47] 

installation art: celf gosod n.f.

interactive art: celf rhyngweithiol n.f.

interdisciplinary art: celf ryngddisgyblaethol n.f. [2: Eisteddfod 2004]


j


k


l

live art: celf fyw n.f. [2: Eisteddfod 2004]; celfyddyd fyw n.f. [2: Eisteddfod 2004; 8: St.James and Wilson 1982]


m

mixed media: cyfrwng cymysg n.m. [12: Amgueddfa Cymru 2011a]

multimedia art: celf amlgyfrwng n.f.


n


o


p

performance art: celf berfformiadol [16: Ladd 2011, p.48]; celf berfformio n.f. [11: Wales Arts International 2011]; celfyddyd berfformans n.f. [2: Eisteddfod 2004;  10: Eisteddfod 2011]; celfyddyd berfformio n.f. [10: Eisteddfod 2011; 13: Amgueddfa Cymru 2011b]; celfyddyd berfformiadol n.f. [1: Eisteddfod 1977; 6: Cyngor Celfyddydau Cymru 1976; 8: St.James and Wilson 1982]; celfyddyd o berfformio n.f. [7: Cyngor Celfyddydau Cymru 1977]; celfyddydau perfformiadol n.f. [14: Rhys n.d.]; celfyddyd perfformio n.f. [4: Lewis (gol.) 2005; 5: Edwards 2000; 12: Amgueddfa Cymru 2011a]; performance art n. [4: Lewis (gol.) 2005]

performance arts: celfyddydau perfformiadol n.f. [9: Rowan 1979]

performance artist: artist perfformans n.m. [2: Eisteddfod 2004]; artist perfformiadol n.m. [6: Cyngor Celfyddydau Cymru 1976]; artist perfformio n.m. [4: Lewis (gol.) 2005]

performance field: y maes perfformiad n.m. [4: Lewis (gol.) 2005]

performance piece: darn perfformio n.m. [2: Eisteddfod 2004]

performativity: perfformatifedd n. [4: Lewis (gol.) 2005]

place-sensitive: gwaith sy’n sensitif i le n.m. [3: ointment]


q


r


s

site-specific work: gwaith safle-penodol n.m.; gwaith sy’n benodol i safle n.m.

sonic art: celf sonig n.f.

sound art: celf sain n.f.


t

time-based art: celf amserlinol n.f. [4: Lewis (gol.) 2005]; celf seiliedig ar amser n.f. [2: Eisteddfod 2004]


u


v

video art: celf fideo n.f.


w


x


y


z


performance n. 1. (a) (of task &c): cyflawniad(-au) m, cwblhad m, cwblh|au vn, cyflawni vn; (b) (of machine): perfformiad(-au) m, gweithrediad(-au) m; (c) Sp: Aut: perfformiad. 2. (of play &c): perfformiad; Mus: datganiad(-au) m. 3. (= ridiculous behaviour): perfformans m.
performative a. perfformiadol.
performer n. 1. perfformiwr (perfformwyr) m, perff|ormwraig (perfformwragedd) f; Mus: chwaraewr (chwaraewyr) m, chwar|aewraig (chwaraewragedd) f, datgeiniad (datgeniaid) m&f, artist(-iaid) m&f. 2. Th: actor(-ion) m, actors(-au, -i) f,artist.
performing 1. a. ~ arts, celfyddydau perfformiadol. performing 2. vn. See perform, performance. perfformio.
[The Welsh Academy English-Welsh dictionary/ Geiriadur yr Academi, 2003]