Yr Ymarferiadur – Cymraeg : English

Cymraeg – English   [English – Cymraeg]

[sources: full details available here]

a

amgylchedd: environment [15: Gingell CV ca 1979]

amlgyfrwng: multimedia

amserlinol: time-based [4: Lewis (gol.) 2005]


b

barddoniaeth perfformio: performance poetry


c

celf berfformans: performance art [2: Eisteddfod 2004; 10: Eisteddfod 2011]

celf berfformiadol: performance art [16: Ladd 2011, t.47]

celf berfformio: performance art [2: Eisteddfod 2004; 11: Wales Arts International 2011]

celf byw: live art

celf fideo: video art

celf fyw: live art [2: Eisteddfod 2004]

celf gosod: installation art

celf gweithredu: action art

celf sain: sound art

celf sonig: sonic art

celfyddyd berfformans: performance art [2: Eisteddfod 2004; 10: Eisteddfod 2011]

celfyddyd berfformiadol: performance art [1: Eisteddfod 1977; 6: Cyngor Celfyddydau Cymru 1976; 8: St.James and Wilson 1982]

celfyddyd berfformio: performance art [10: Eisteddfod 2011; 13: Amgueddfa Cymru 2011b]

celfyddyd fyw: live art [2: Eisteddfod 2004; 8: St.James and Wilson 1982]

Celfyddyd Gysyniadol: Conceptual Art [12: Amgueddfa Cymru 2011a]

celfyddyd o berfformio: performance art [7: Cyngor Celfyddydau Cymru 1977]

celfyddydau perfformiadol: performance art(s) [9: Rowan 1979; 14: Rhys n.d.]

celfyddyd perfformio: performance art [4: Lewis (gol.) 2005; 12: Amgueddfa Cymru 2011a]

cerflun amgylchedd: environmental sculpture [15: Gingell CV ca 1979]

cerflun pridd: earth sculpture [15: Gingell CV ca 1979]


ch


d

digwyddiad: happening


dd


e

erflun pridd n.m.: earth sculpture  [15: Gingell CV ca 1979]


f


ff

ffurf cefyddydol cymysg: hybrid art form [2: Eisteddfod 2004]

ffurf cymysgryw: hybrid art form [4: Lewis (gol.) 2005]


g

gosodiad: installation [2: Eisteddfod 2004]

gosodwaith: installation [16: Ladd 2011, t.47]

gwaith gosod: installation

gwaith sy’n para am amser hir: durational work [16: Ladd 2011, t.48]

gweithredoedd celf: art actions


ng


h

happening: digwyddiad n.m.

hybrid art form: ffurf celfyddydol cymysg n.f. [2: Eisteddfod 2004]; ffurf cymysgryw n.f. [4: Lewis (gol.) 2005]

hybrid: cymysgryw, croesiad a.


i


l


ll


m


n


o


p

perfformatifedd: performativity [4: Lewis (gol.) 2005]


ph


r


rh

rhyngddisgyblaethol: interdisciplinary [2: Eisteddfod 2004]

rhyngweithiol: interactive


s

saernïaeth ddigwyddiadau: event structure [15: Gingell CV ca 1979]

safle-penodol: site-specific

seiliedig ar amser: time-based [2: Eisteddfod 2004]

sensitif i le: place-sensitive [3: ointment]

symudiadau celf: art actions [2: Eisteddfod 2004]


t


th


u


w


y


performance n. 1. (a) (of task &c): cyflawniad(-au) m, cwblhad m, cwblh|au vn, cyflawni vn; (b) (of machine): perfformiad(-au) m, gweithrediad(-au) m; (c) Sp: Aut: perfformiad. 2. (of play &c): perfformiad; Mus: datganiad(-au) m. 3. (= ridiculous behaviour): perfformans m.
performative a. perfformiadol.
performer n. 1. perfformiwr (perfformwyr) m, perff|ormwraig (perfformwragedd) f; Mus: chwaraewr (chwaraewyr) m, chwar|aewraig (chwaraewragedd) f, datgeiniad (datgeniaid) m&f, artist(-iaid) m&f. 2. Th: actor(-ion) m, actors(-au, -i) f,artist.
performing 1. a. ~ arts, celfyddydau perfformiadol. performing 2. vn. See perform, performance. perfformio.
[The Welsh Academy English-Welsh dictionary/ Geiriadur yr Academi, 2003]