ffynonellau : sources

ffynonnellau : sources

(1) Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru (1977) Y Rhaglen Swyddogol, Wrescam a’r Cylch: Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru.

(2) Eisteddfod Genedlaethol Cymru (2004) Arddangosfa Celfyddydau Gweledol, Casnewydd a’r Cylch: Eisteddfod Genedlaethol Cymru / Cyngor Celfyddydau Cymru. (cyf. Robyn Tomos)

(3) ointment http://www.ointment.org.uk

(4) Lisa Lewis (gol.) (2005) ‘Beth yw Astudiaethau Perfformio?’, Cyfrwng – Cyfnodolyn Cyfryngau Cymru/ Media Wales Journal 2: 86–100.

(5) Emyr Edwards (2000) ‘Theatr a’i haml-gyfryngau – Eddie Ladd ac Al Pacino’, Barn 453 (Hydref): 51.

(6) Cyngor Celfyddydau Cymru (1976) ‘Adroddiad ar y cyfraniad o Gelfyddyd Berfformiadol yr arfaethir ei drefnu gan Gyngor Cefyddydau Cymru ynghyd ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Wrecsam 1977’, Caerdydd: Cyngor Celfyddydau Cymru, Medi 1976.

(7) Cyngor Celfyddydau Cymru (1977) ‘Fel Y Darfu’r Gorffennol – Fel y Dêl y Dyfodol – Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Wrecsm a’r Cylch 1977’, Datganiad i’r Wasg 9 Awst 1977.

(8) Marty St. James, Anne Wilson (1982) Perfect Moments, text by Chrissie Iles, translation by Siân Edwards, Catalogue of an exhibition, Cardiff: Oriel (cyf. Siân Edwards)

(9) Eric Rowan (1979) ‘Y Celfyddydau Gweledol’, Meic Stephens (gol.) Y Celfyddydau yng Nghymru 1950–75, Caerdydd: Cyngor Celfyddydau Cymru, t.88. (cyf.: Siân Edwards)

(10) Eisteddfod Genedlaethol Cymru Wrecsam a’r Fro 2011 (2011) Y Lle Celf, Wrescam a’r Fro: Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

(11) Wales Arts International Information / Celfyddydau Rhyngwladol Cymru: Performance in Wales / Perfformio yng Nghymru, Cardiff 2011. (Information sheet on occasion of Edinburgh Festival 2011).

(12) National Museum of Art Wales, “I cannot escape this place” (Opening Display), exhibit labels / Amgueddfa Gelf Genedlaethol, “Ni allaf ddianc rhag hon” (Arddangosiad Agoriadol), labelau.

(13) National Museum of Art Wales, “I cannot escape this place” (Opening Display), digital visitor information / Amgueddfa Gelf Genedlaethol, “Ni allaf ddianc rhag hon” (Arddangosiad Agoriadol), gwybodaeth i ymwelwyr ddigidol

(14) Morys Rhys (text) / Pembrokeshire Grid for Learning: ‘If I were an artist’ – A collection of 16 colour pictures by artists with Pembrokeshire connections: David Tress / Morys Rhys (testun) / Grid Dysgu Sir Benfro: ‘If I were an artist’ – Casgliad o 16 llun llawn lliw yn dangos gweithiau 16 o arlunwyr sydd a chysylltiad a Sir Benfro: David Tress. website

(15) John Gingell, bilingual CV, published ca.1979, publication source unknown. John Gingell Archive Collection (Private).

(16) Eddie Ladd (2011), ‘GWAITH WORK Maes e-ofn’, André Stitt (gol.) TRACE: displaced – Trace Collective  2008–2009, Aberteifi: Parthian, tt. 45-51.