cyfrannu : contribute

We invite you to contribute terms to be included in Yr Ymarferiadur. These can be offered in any language*: terms that define your own art practice; terms to describe already established forms; or new ones that define the art that you dream of making or seeing. Suggested terms and phrases can be sent via email to ymarferiadur@gmail.com, via Twitter @ymarferiadur or via this page.

Rydym yn eich gwahodd i gyfrannu unrhyw dermau yr hoffech eu cynnwys fel rhan o Yr Ymarferiadur. Gellir eu cynnig mewn unrhyw iaith*: termau sydd efallai yn diffinio eich ymarfer eich hun; termau sy’n disgrifio ffurfiau a phrosesau sydd eisoes yn bodoli; neu derm newydd a all ddiffinio’r gelf yr ydych yn breuddwydio’i greu. Gellir gyrru termau ac ymadroddion trwy ebost i ymarferiadur@gmail.com, neu trwy’r ffurlfen isod.

* If terms are sent in a language other than Welsh or English, please add a brief description or summary.

* Os ydych yn gyrru termau mewn iaith nad yw’n Gymraeg neu’n Saesneg, gofynnwn i chi gynnwys disgrifiad neu grynodeb byr o’u hystyr.