amdano ni : about us

Yr Ymarferiadur is the second collaboration between Heike Roms and Gareth Llŷr Evans.

Yr Ymarferiadur yw’r ail brosiect ar y cyd rhwng Heike Roms a Gareth Llŷr Evans.

Heike is an award-winning performance scholar who uses artistic strategies to research into the lesser-known histories of performance art, especially those of Wales. Her projects have included public oral history installations; re-enactments; audio and performance tours; workshops; and small and large-scale exhibitions. Previous projects for Experimentica: An Oral History of Performance Art in Wales (2006; 2007); Mapping Performance Art in Cardiff (2008); How to Build an Arts CentreA Guided Audio-Tour (2011); The Avant-garde in the Classroom: The History of Learning and Teaching (as) Performance Art in Britain (2011); Marking Time – a journey into Cardiff’s performance pasts (with Mike Pearson; 2013).

For more information on Heike’s practice visit www.performance-wales.org

Mae Heike yn academydd perfformio arobryn sy’n defnyddio dulliau artistig fel rhan o’i hymchwil sydd yn aml yn canolbwyntio ar ogwyddau llai cyfarwydd hanes celf berfformio, yn enwedig yng Nghymru. Mae’i dulliau ymchwil yn cynnwys gosodweithaiu hanes ar lafar; ail-berfformiadau; teithiau sain a pherfformiadol; gweithdai; ac arddangosfeydd mawr a bach. Mae’i phrosiectau blaenorol ar gyfer Experimentica yn cynnwys: An Oral History of Performance Art in Wales (2006; 2007); Mapping Performance Art in Cardiff (2008); How to Build an Arts Centre – A Guided Audio-Tour (2011); The Avant-garde in the Classroom: The History of Learning and Teaching (as) Performance Art in Britain (2011); Marking Time – a journey into Cardiff’s performance pasts (gyda Mike Pearson; 2013).

Ceir mwy o wybodaeth am ymarfer Heike ar wefan www.performance-wales.org

Gareth is a lecturer in Creative Arts for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol at the Department of Theatre, Film a Television, Aberystwyth University. His research focuses primarily on Welsh-language theatre and performance, particularly in relation to contemporary European theatre practices. As a member of random people, he has performed several times at Experimentica, including Versions 1-5 (2008), We Live Here Now (2009), 2020 (2010) and Live Art Live Blog (2011). http://random-people.net/

Mae Gareth yn ddarlithydd yn y Celfyddydau Creadigol i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth. Mae’i waith ymchwil yn canolbwyntio’n bennaf ar theatr a pherfformio yn y Gymraeg, yn benodol mewn perthynas ag ymarferion ac arferiadau theatr Ewropeaidd gyfoes. Perfformiodd mewn sawl gŵyl Experimentica fel rhan o random people, gan gynnwys Versions 1-5 (2008), We Live Here Now (2009), 2020 (2010), a Live Art Live Blog (2011). http://random-people.net/