Yr Ymarferiadur – or, What’s Welsh for Live Art?

Transversal performativityrelational hyperglobalismneo-expressive-intermedialist

Contemporary art terms befuddle, infuriate, exclude; but they can also enable, make visible and help give birth to something new. The politics of naming are especially significant for a minority language: should existing terms be translated or entirely new words be invented for new kinds of art?

Yr Ymarferiadur aims to develop a new glossary of Welsh and English terms for contemporary art practices. The project is an examination of the performative quality of naming – because we do not just name what we create, but we create by naming.


Perfformadwyedd ardrawsliniadol… Perthynolrwyedd heiprfydol… Rhyngyfryngwr/wraig neo-fynegiadol… 

Mae termau celf gyfoes yn aml yn rai sydd yn corddi, yn achosi penbleth, ac yn eithrio; ond gallent hefyd wneud yr anweladwy yn weladwy, yn caniatáu i ddulliau newydd ddod i’r amlwg, a chychwyn arferion newydd. Ar gyfer iaith leiafrifol, mae arwyddocâd gwleidyddol arbennig yn perthyn i’r weithred o enwi: a ddylid cyfieithu termau sydd eisoes yn bodoli ar gyfer mathau newydd o gelf, neu a ddylid bathu geiriau newydd?

Bwriad Yr Ymarferiadur yw datblygu geirfa Cymraeg a Saesneg o dermau perthnasol ar gyfer ymarferiadau celf gyfoes. Bydd y prosiect yn archwiliad o berfformadwyedd enwi – oherwydd nid dim ond enwi’r hyn yr ydym yn ei greu a wnawn, rydym hefyd yn creu trwy enwi.